İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR?

İş güvenliğinin bir uzmanlık olduğu açıktır. İş dünyasının karmaşık ve zorlu dünyasını yakından tanımadan ve yaşamadan uzman olunmayacağı açıktır.

Hukuki sorumlulukları da yüksek olan iş güvenliği uzmanlarının bu zorlu dünyada, çalışanları, işyerini, işvereni ve kendisini korumak durumunda olduğu unutulmamalıdır.

Bu zorlu yola çıkmak isteyenlerin öncelikle yukarıda bahsedilen okullardan mezun olmaları ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerin açtığı eğitimlere katılmaları ve yapılacak sınav sonunda başarılı olmaları gerekmektedir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Murat Duman Tasarım