İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

is_guvenligi_egitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur.

İlgili yasaya bağlı olarak 15 mayıs 2013 tarihinde yayınlanan “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik” kapsamında eğitimlerin verilmesine yönelik işletmelerin tehlikeli sınıflarına göre periyot ve süre tanımlaması getirildi.

 

İşverenin yükümlülüğü:

a.İşveren çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verdirmek zorundadır.

b.Geçici iş ilişkisi veya asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan çalışanların eğitimlerinden de asıl işveren sorumludur.

Ayrıca “İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz”

Dolayısıyla işverenler kendi çalışanlarını eğitimleri olmadan işbaşı yaptıramayacakları gibi taşeron faaliyeti kapsamında kendi işletmesine gelen çalışanların da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıklarına dair sertifikaları bulunmuyorsa işletmesine girmesine izin vermemeli ve işbaşı yaptırmamalıdır.

Eğitimler hangi periyotlarda verilecektir:

Bilindiği işletmeler; Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflara ayrılmış bulunmaktadır. Yasa buna bağlı olarak periyot ve süre sınırlaması getirilmiştir, buna göre;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve kişi başı en az 16 saat,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa ve kişi başı en az 12 saat,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa ve kişi başı en az 8 saat olacaktır.

  • Ayrıca iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
  • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde de verilebilir.

Eğitimleri kimler verebilir:

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilir.

Eğitimlerin belgelendirilmesi:

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

İşverenler dikkat!

Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı gibi işverenler kendi bünyelerinde istihdam ettikleri iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinden eğitim hizmetini alabileceklerdir. Eğitim hizmetini dışarıdan almaları durumunda mutlaka OSG Birimlerinden almak zorunluluğu bulunmaktadır. Yani daha önceleri olduğu gibi ferdi olarak çalışan iş güvenliği uzmanlarından veya danışmanlık adı altında hizmet veren kişi veya kuruluşlardan alınacak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri geçersiz olacaktır. Sertifika üzerinde OSG Biriminin unvanı bulunmalıdır.

OSG Ülkenin her yerinde

O.S.G. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındaki eğitim ve diğer faaliyetleri işyerlerinin çalışma şartları ve isteklerine uygun olarak ülke çapında gerçekleştiriyoruz.

Eğitim planlamasını bırakın biz yapalım

Eğitimleri yeni mevzuat kapsamında ve belirlenen periyotlar dahilinde işletme çalışma şartlarına uygun olarak düzenlemekteyiz. Veri tabanımıza kaydettiğimiz planlama dahilinde işletmeler bir ay öncesinden aranmakta ve eğitim periyodunun geldiği bildirilmektedir.

İşe Alma Prosedürünüze OSG’yi Ekleyin

O.S.G. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işverenlere yasal zorunluluk kapsamındaki faaliyetleri bir bütün olarak sunuyoruz.
İşe alacağınız personeli işbaşı yaptırmadan önce İhsaniye Metro durağı karşısında (Asya İşe Merkezi) adresimize yönlendirmeniz durumunda;
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek ve katılım belgesi hazırlanacak ayrıca,
Akciğer film çekimi,
İşitme testi ve
Solunum Fonksiyonu Testi yapılacaktır.

Yasal anlamda gerekli belgeleri ile birlikte işletmenize gelecek olan personeli gönül rahatlığı ile işe başlata bileceksiniz.

Ayrıca bir iş kazasına uğrayan personele iş başı yapmadan önce gerekli olan eğitim verilecektir.

Başka iş yerlerinden işletmenize gelen çalışanlara ve alt işveren çalışanlarına gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri zaman kaybı olmaksızın tüm gün verilmektedir.

Yasal zorunluluk kapsamındaki eğitim planlamasının hazırlanması konusunda işbirliği yapmak üzere bizi arayınız…

Uzman kadro:

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve risk analizi faaliyetleri, konusunda çeyrek asırdan fazla bilgi, beceri birikimine sahip eğitim formasyonlu tecrübeli ve iş güvenliği uzmanı olan eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir.

Eğitim Yöntemi:
Katılımcıların imzalarının alınacağı “Eğitim Katılım Belgesi” düzenlenmektedir,
Tüm katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilmektedir,
Katılımcılara uygulanan “Testler” ile eğitimin etkinliği ölçülmekte ve şirkete raporlanmaktadır.
Eğitimde lap-top ve projeksiyon cihazı ile sunum yapılmaktadır.

İletişim Bilgilerimiz:

O.S.G. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Tic. Ltd. Şti.

Yenikaraman Mah. Sanayi Cad. No. 138/C & D (Asya İş Merkezi) Osmangazi BURSA

Yetki Belgesi Tarih ve Numarası: 22.04.2011 – 06

Tel&Faks : 0224 262 5710

E.mail:osg@osg.com.tr

E.mail:teklif@osg.com.tr

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Murat Duman Tasarım