Archive for the ‘Eğitim’ Category

is_guvenligi_egitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi yasal zorunluluktur. İlgili yasaya bağlı olarak 15 mayıs 2013 tarihinde yayınlanan “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik” kapsamında eğitimlerin verilmesine yönelik işletmelerin tehlikeli sınıflarına göre periyot ve süre tanımlaması getirildi.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Temel)

Amaç                : İşletme çalışanlarına genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, iş başında kaza yapmadan daha güvenli çalışmaları için bilinçlendirmek. İş kazalarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması ve iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde çalışanların bilgi düzeylerini artırmak ve pozitif davranış değişikliğine yol […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İleri)

Amaç                : İşletme çalışanlarına genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek, risk değerlendirme yaparak iş başında kaza yapmadan daha güvenli çalışmaları konusunda bilinçlendirmek. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması ve iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması […]

İş Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

Amaç                : İş Güvenliği Kurulunda görev alan üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek, iş güvenliği kültürünü yaşayan ve yayan bireyler haline getirme konusunda bilgilendirmek ve işyerlerinde meydana gelebilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesine katkı sağlamak..

Risk Değerlendirme Eğitimi

Amaç                : İşyerlerinde var olan tehlike kaynaklarının belirlenmesi, risk değerlerinin ölçülmesi, kabul edilemez risklere karşı iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması ile daha sağlıklı ve güvenli işyerleri tesis edilmesi..

Ergonomik Risk Analizi Eğitimi

Ergonomik Risk Analizi Eğitimi (Elle Taşıma Eğitimi) Amaç                : İşyerlerinde uygulanmakta olan operasyon veya süreçlerde çalışanların ergonomik yapısına uymayan ve kaldırmaya yönelik elle yapılan işlerde mevcut tehlike kaynaklarını belirlemek. Tespit edilen ve ergonomiye uymayan uygunsuz çalışma şartlarını bir metod dahilinde analiz etmek, bel, sırt, iskelet rahatsızlığına yol açabilecek […]

Yasal Mevzuat Eğitimi

Yasal Mevzuat Eğitimi (Hukuki ve Cezai Sorumluluklar) Amaç                : Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının meydana gelişinden sonraki süreç hakkında bilgilendirmek, yasal sorumluluk altına girmemek için işyerlerinde yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler hakkında bilgilendirmek.

BS OHSAS 18001 Eğitimi

Amaç                : İşletme içerisinde BS OHSAS 18001 standardına ilişkin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin şartları dokümante etmek, sürekliliğini sağlamak,  standartlaştırmak ve ölçmektir.

ISO 14001 Eğitimi

Amaç                : İşletme içerisinde ISO 14001 standardına ilişkin şartları dokümante etmek, sürekliliğini sağlamak,  standartlaştırmak ve ölçmektir.

ISO 9001 Eğitimi

Amaç                : İşletme içerisinde ISO 9001 standardına ilişkin şartları dokümante etmek, sürekliliğini sağlamak,  standartlaştırmak ve ölçmektir.

Murat Duman Tasarım